Echte basketballers beheersen de regels!

Hoe zou het er op de weg aan toe gaan, als de deelnemers aan het verkeer de geldende verkeersregels niet kennen? Dan zou het ongetwijfeld een chaos worden. Hoe gaat het er op het basketbalveld aan toe als de deelnemers de spelregels niet (goed) kennen?

Dan ontstaat er meer discussie tussen spelers, coaches, scheidsrechters, met als gevolg onvrede op en rond het veld.
Samen met verenigingen streeft de NBB naar een veilig sportklimaat, waarin gewenst gedrag wordt gestimuleerd en ongewenst gedrag wordt aangepakt. Hierin is onder andere aandacht voor het vergroten van spelregelkennis bij alle deelnemers aan het basketbalspelletje, maar ook het terugdringen van commentaar op de arbitrage. Een van de middelen om dit te bereiken is via de website Basketball Masterz. Vanaf 1 september 2015 is het voor spelers van 14 t/m 18 jaar mogelijk via deze website het spelregelbewijs te halen.

Basketball Masterz
Op de interactieve website www.basketballmasterz.nl zijn alle spelregels terug te vinden in heldere taal. De 22 meest voorkomende spelsituaties worden uitgelegd en verduidelijkt door foto’s en filmpjes. Bovendien kunnen oefentoetsen worden gemaakt om je kennis te testen.
De website is gericht op spelers van 14 tot en met 18 jaar en is ook toegankelijk voor iedereen die zijn of haar spelregelkennis wil testen en verbeteren. Er is een mogelijkheid een clubtoets te doen, om in quizvorm de kennis van leden te testen, en er staan extra tools op voor verenigingen om met de spelregels aan te slag te gaan.
Niet alleen binnen de NBB wordt het spelregelbewijs ingevoerd! Bekijk het introductiefilmpje van de Masterz spelregelmodule, welke in samenwerking met zes sportbonden en NOC*NSF tot stand is gekomen.

Spelregelbewijs
In het streven naar een veilig sportklimaat is het belangrijk dat basketballers de regels beheersen. Om dat te stimuleren wordt met ingang van seizoen 2015-2016 het spelregelbewijs ingevoerd. Alle spelers van 14 t/m 18 jaar, ongeacht in welke leeftijdscategorie ze actief zijn als speler, worden begin september uitgenodigd dit bewijs te gaan halen via de Basketball Masterz website. Ze hebben hiervoor een jaar de tijd, waardoor ook nieuwe basketballers de kans krijgen de regels te leren. Alle spelers die reeds hun F-diploma hebben behaald, hoeven het bewijs niet te halen. Zij hebben de spelregels al geleerd in de scheidsrechtercursus.

Enthousiasmeer, stimuleer en ondersteun jezelf en je medespelers in het beheersen van de regels. Dan werken we samen aan een veiliger sportklimaat, want als iedereen de regels kent is er meer begrip van het spelletje, voor de scheidsrechters, voor elkaar en hebben alle betrokkenen meer plezier!