Lid worden?

Als basketbal je een geweldige sport lijkt en je wilt het eens proberen stuur dan een mail met je naam en leeftijd naar tc@bbf-migliore.nl en we nemen contact met je op of vul het inschrijfformulier in! (het inschrijfgeld bedraagt €10,-)

Als je jonger dan 13 jaar bent mag je 4x gratis meetrainen en alle andere leeftijdscategorieën 2x. Daarna moet je beslissen of je lid wilt worden. We kennen 2 soorten leden:

  • Recreanten/trainingsleden: zij trainen alleen en spelen geen competitie.
  • Overige leden: zij trainen en spelen competitie.

BBF Migliore speelt haar thuiswedstrijden op zaterdag in Rijen. De uitwedstrijden zijn veelal ook op zaterdag en een enkele keer op zondag. De club stelt per team tenues en inloop shirts beschikbaar (tenue bijdrage: €15,- per seizoen).

Contributie
De contributie wordt per half jaar geïncasseerd via automatische incasso:

Begin competitie: bondscontributie + helft clubcontributie + tenue bijdrage

De contributie verschilt per leeftijdscategorie, soort lidmaatschap en aantal trainingen en wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor dit seizoen is als volgt opgebouwd:

Kortingen:

Gezinskorting:

  • 1 gezinslid: geen korting
  • 2 gezinsleden: 10 % voor het jongste lid
  • Meer dan 2 leden: 10 % korting op de clubcontributie voor het tweede lid; 20 % korting op de clubcontributie voor de overige leden.

Overige regelingen zijn te vinden in het Huishoudelijk Reglement