Verklaring Omtrent Gedrag

Voordat vrijwilligers met leden van de club mogen werken als trainer of coach moeten zij een Verklaring Omtrent Gedrag aan het bestuur verstrekken.

Van al onze vrijwilligers hebben we een VOG ontvangen!

Zo weet u als ouder of verzorger dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie op basis van onderzoek heeft geconcludeerd dat er geen bezwaren zijn voor de betrokken vrijwilligers om met jeugdleden om te gaan.

We geloven er in dat dit bijdraagt aan een Veilig Sportklimaat