Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon?

Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijke personen die de leden en andere betrokkenen begeleiden en ondersteunen met betrekking tot ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon opereert in volstrekte onafhankelijkheid en zonder enige last of ruggespraak. De leden en andere betrokkenen kunnen bij een van de vertrouwenspersonen terecht als ze signalen binnen de vereniging opvangen waardoor mogelijk het welzijn of de veiligheid van een persoon of meerdere personen wordt bedreigd. Ook indien een lid van BBF Migliore zelf ervaart slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag, kan hij of zij bij de vertrouwenspersoon terecht.

Wat is ongewenst gedrag?

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, treiteren en pesten, discriminatie, intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen.

Geheimhouding

De vertrouwenspersoon werkt met een bij zijn of haar functie passende mate van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Hij of zij probeert ieder aangedragen probleem op een integere en deskundige wijze op te lossen. De vertrouwenspersoon geeft indien hij of zij van mening is dat de belangen van de club geschaad dreigen te worden signalen anoniem door aan de voorzitter.

Wat kun je verwachten?

Als je om welke reden dan ook, vindt dat je zaken niet via je de coach / trainer, de technische commissie of het bestuur kunt bespreken, maar deze zaken vertrouwelijk wilt bespreken dan kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. In principe handelt deze volgens het volgende protocol.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Mayke de Vries
06 – 133 62 845
maykedevries209@gmail.com