Wedstrijdbal sponsoring

ja ik wil graag één of meerdere wedstrijdballen sponsoren. Ik maak het verschuldigde bedrag (€ 50-, per bal) over naar
rekeningnummer NL32INGB 0002 55 26 78 t.n.v. BBF Migliore, Rijen

Aantal ballen dat je wilt sponsoren (verplicht)

Wil je een specifiek team sponsoren? Zo ja, welk?

Er wordt contact met je opgenomen als het bedrag is overgemaakt!