Corona Protocol BBF Migliore

Binnen de regels die zijn opgesteld door o.a. het NOC-NSF kunnen voor alle teams de trainingen en wedstrijden weer beginnen. Daarnaast is het weer mogelijk om toeschouwers te ontvangen. In dit protocol zijn de regels opgenomen om dit seizoen veilig op te starten. Gebruik vooral je gezonde verstand en spreek elkaar waar nodig aan (ook toeschouwers van de tegenstander) indien iemand (bv. op de tribune) de 1,5m vergeet. Om te kunnen blijven sporten bij is het van groot belang dat door iedereen dit protocol goed wordt nageleefd. 

 Algemene richtlijnen 

 • Volg ten alle tijden de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door het RIVM. 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Hiervoor is gelegenheid in de sportaccommodatie. 
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidklachten. Laat je zo spoedig mogelijk testen. 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact. Laat je zo spoedig mogelijk testen. 
 • Indien spelers een van bovenstaande klachten vertonen en toch op de training verschijnen, verzoek de betreffende spelers dan om naar huis te gaan. Spelers die deze klachten vertonen hebben nemen GEEN deel aan de training of wedstrijd. 
 • Moet je volgens die richtlijnen van het RIVM in quarantaine, in dat geval kun je niet deelnemen aan de training of wedstrijd. Kom ook als toeschouwer niet naar het complex waar de activiteit van BBF Migliore plaatsvindt. 
 • Als een speler of begeleider terugkomt uit een oranje of rood gebied, dan moet hij of zij 10 dagen in quarantaine. Na deze quarantaine kan de speler of begeleider weer naar BBF Migliore komen. Deze quarantaine geldt ook als iemand negatief getest is: er is pas zekerheid na 10 dagen. Iemand kan bijvoorbeeld op de 2e dag negatief testen en 7 dagen later toch positief blijken. 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie. Denk hierbij aan de trainers, begeleiders, coaches, bestuursleden en medewerkers die werkzaam zijn in de sporthal. 

 Richtlijnen trainingen/wedstrijden 

Ondanks dat sporten weer mogelijk is (normaal spelcontact is toegestaan voor alle leeftijden), willen we nadrukkelijk vragen om de volgende adviezen van BBF Migliore te respecteren. Dit geldt voor sporters, maar ook voor toeschouwers. 

 • Ondanks dat sporten weer is toegestaan willen je vragen om te proberen het onderling coachen niet te doen door steeds elkaar (onnodig) met de handen aan te raken (geef bv. geen onderhandse high five). 
 • Juich niet te uitbundig. Probeer het scanderen van support (bv. “defense, defense”) tot een minimum te beperken. Dit geldt zowel voor de spelers (op de bank), als voor supporters. 
 • Toeschouwers moeten plaatsnemen op de tribunes op de stoelen. Denk aan de 1,5m! 
 • Wij vragen ouders/vrienden om niet de in de zaal te komen 
 • Voor alle leden geldt: kom maximaal 5 minuten voor aanvang van je training 
 • Blijf niet hangen na de training. 
 • Ook bij de jurytafel dient de 1,5 meter te worden gerespecteerd.
 • Omkleden/douchen is toegestaan in kleedkamers op gepaste afstand. Desgewenst je eigen omkleedplek desinfecteren. Desinfectie en papier staat klaar. 
 • Toiletten in de kleedkamers blijven gesloten. 
 • Drink niet rechtstreeks uit de kraan. Neem van thuis je eigen drinkfles/bidon. Je kunt deze (bij)vullen op het sportcomplex. 
 • Maak zo min mogelijk gebruik van de lift in Den Butter. Gebruik de trap en volg de looproutes. 
 • In de horeca van Den Butter gelden de huidige Corona regels waaronder maximaal 2 personen aan tafel. Zitten is verplicht. 1.5 meter afstand bewaren. De verplichting om te vragen om een registratie. 

Uitwedstrijden 

 • Volg de richtlijnen van de vereniging waarbij je op bezoek gaat. De meeste verenigingen hebben hun protocol op de website staan. 
 • Volg de richtlijnen van het RIVM als het gaat om vervoer en het aantal personen waarmee je in één auto zit.