Contributie

De contributie wordt per half jaar geïncasseerd via automatische incasso:

Begin competitie: bondscontributie + helft contributie + tenue bijdrage

De contributie verschilt per leeftijdscategorie, soort lidmaatschap en aantal trainingen en wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor dit seizoen is als volgt opgebouwd:

2x trainen
BondClubTotaalClubTotaal
Senior€89€259€348€297€386
U22€89€259€348€297€386
U20€68€240€308€275€343
U18€68€204€272€234€302
U16€68€167€235€193€261
U14€68€163€231€193€261
U12/U10/U8€44€157€203€187€233
Recreant€28€153€181N.V.TN.V.T.
NS€15

Kortingen:

Gezinskorting:

  • 1 gezinslid: geen korting
  • 2 gezinsleden: 10% voor het jongste lid
  • Meer dan 2 leden: 10% korting op de clubcontributie voor het tweede lid; 20% korting op de clubcontributie voor de overige leden.